Skip to main content
Logo KLJ Noorderwijk

Geschiedenis


De beste jeugdbeweging van de Kempen

Geschiedenis


Het grote begin : 1927

De KLJ ontstond in 1927. Toen vonden de Boerenbond en de Boerinnenbond het nodig dat er naast de volwassenwerking voor land- en tuinbouwers ook een werking voor jonge boeren en boerinnen moest komen. Zo werd de BJB (BoerenJeugdBond) geboren. De BJB-werking had de totale ontplooiing van land- en tuinbouwjongeren tot doel.

1933

Een zeer belangrijk jaar voor de BJB. In dit jaar werd de afdeling Noorderwijk opgericht.

1937

In 1937 werden de Landelijke Rij Verenigingen (LRV) opgericht. Zij brachten BJB'ers met paarden bijeen en beoefenden een unieke eigen ontspanningsvorm te paard.

Na WO II

Na de Tweede Wereldoorlog werd ontspanning belangrijker en ontstond de sportfeestwerking met ondermeer het vendelzwaaien. Er kwam ook internationale belangstelling, die in 1954 leidde tot de oprichting van MIJARC (= Mouvement International de la Jeunesse Agricole et Rurale Catholique).

De jaren 60

Door de sterke daling van het aantal land- en tuinbouwers drong zich in de jaren 60 een verruiming van de doelgroep en de werking op. Die verruiming leidde in 1965 tot een naamsverandering. De BJB werd de KLJ.

1976

Van dan af werden ook de voorbereidingen getroffen voor het samensmelten van KLJ-jongens en -meisjes tot één gemengde beweging. De land- en tuinbouwjongeren bleven een specifieke doelgroep voor KLJ. Dat uitte zich in 1976 in de oprichting van een beroepsorganisatie binnen KLJ: KLJ-Groene Kring. Jonge boer(inn)en en tuinders (tuiniersters) werden gewestelijk samengebracht om aan vorming en belangenverdediging te doen.

1992

In 1992 werden de LRV een autonome sportvereniging.

1994

De BJB en de KLJ werkten van bij het begin met +16 jarigen als belangrijkste doelgroep. De -16 was een soort aanloop naar de +16. In de jaren '80 hadden al enkele afdelingen leden jonger dan 12 jaar. Deze leden waren niet erkend door KLJ, waren niet verzekerd en hadden geen tijdschrift. Op de Nationale Raad in 1994 werd het bestaan van deze leeftijdsgroep in KLJ erkend. Vanaf toen waren ook zij KLJ'ers en kregen zij een eigen tijdschrift "Komma". Bovendien werd er voortaan aandacht besteed aan de -12-werking in de tijdschriften en op vormingsinitiatieven.

1997

1997 ... een legendarisch jaar voor KLJ. Tijdens de Nationale Raad van dat jaar werden namelijk de nieuwe structuur en de nieuwe visie van de KLJ-beweging goedgekeurd.

2008

KLJ Noorderwijk bestaat 75 jaar!!!!!!! In 2008 zijn we nog altijd even enthousiast als in 1933

Wat is KLJ


KLJ, de Katholieke Landelijke Jeugd, richt zich voornamelijk naar alle kinderen en jongeren op het platteland. In zo’n 300 afdelingen komen op regelmatige basis de ruim 26.000 leden bij elkaar. Ongeveer 3.500 jongeren nemen hiervoor een engagement op als leider/bestuurslid. Zo is KLJ één van de grote jeugdbewegingen en de grootste jongerenbeweging in Vlaanderen.

Ook in de Oostkantons is er een KLJ-werking in 28 afdelingen, goed voor ongeveer 1.600 leden en gedragen door een 330-tal bestuursleden.

De KLJ-werking staat of valt met de inzet, dynamiek en kennis van deze plaatselijke bestuursleden. Daarom wordt een uitgebreid gamma aan kadervorming opgezet. Daarnaast vind je in elke provincie een KLJ-secretariaat met 2 pedagogische medewerkers. Hun kerntaak is de ondersteuning van de plaatselijke KLJ-afdelingen in de regio.

KLJ richt zich tot alle jongens en meisjes van 6 tot 35 jaar. In KLJ werken we met vijf leeftijdsgroepen: -9, -12, -16, +16 en +20. De afdelingen zijn vrij om afhankelijk van de plaatselijke situatie andere opsplitsingen te maken en bepalen zelfstandig wanneer en hoe vaak ze samen komen. Maar we streven er wel naar om in iedere afdeling een +16-werking op te zetten.

De werking van KLJ situeert zich duidelijk in de vrije tijd. Voor een groot deel zijn het ontspannende activiteiten, al moet het duidelijk zijn dat KLJ meer is dan een sport- of hobbyclub. In KLJ kunnen kinderen en jongeren immers op een eigen manier bezig zijn met de dingen die voor hen belangrijk zijn. Samen zoeken ze naar antwoorden op hun vragen, discussiëren ze over wat goed en slecht is en leren ze zo samen te ontdekken waar er grenzen liggen en welke waarden nog echt belangrijk zijn.

Verder hebben jongeren en kinderen een mening over wat er gebeurt in de maatschappij, zowel in die grote maatschappij van onze wereld of ons land als in hun eigen dorp (vb. een dorpsschool die verdwijnt).

KLJ wil daarom samen werken aan een betere samenleving door meningsvorming en het innemen van standpunten over deze zaken. Zo is bijvoorbeeld de actie ‘Dorpsscholen zijn broodnodig’ gegroeid.